Om Mand&bil

Problemet

At starte og drive en lille handyman/ håndværkervirksomhed er risky business. De fleste lukker inden for de første to år og det er problematisk for både den selvstændige, hans familie, kunderne og samfundet. Det er ikke umuligt at starte op uden hjælp, men der er mange problemstillinger om: branchekendskab, kunder, indpakning, synlighed, viden, netværk, regnskab, forsikringer osv., som ofte bliver for stor en mundfuld.

Kuren

Kuren er samarbejde og Mand&bil har de sidste 10 år bevist at den dårlige statistik ikke er en naturlov. Ved at samarbejde om en fælles firmaprofil og ved at dele viden og erfaringer, kan netværket få næsten alle de nystartede virksomheder til at lande på benene som selvstændige. At starte i netværket Mand&bil forbedrer den selvstændiges chance for succes. Fra dårlig til god. Fra urealistisk til realistisk.

Netværket Mand&bil er startet i 2008 af Mikael K. Bjerre.
Netværket bliver drevet som et “Openlogo” som definerer en foreningslignende virksomhed, hvor medlemmerne beholder deres selvstændighed (ansvaret for kunder og firma) men samtidig drager nytte af de fælles goder som kontoret og de andre netværksmedlemmer skaber.

Man kan se mere om OpenLogo på openlogo.dk

I praksis vil det sige, at Mand&Bils netværksmedlemmer er frie, lige (enkeltmands)virksomheder, som samarbejder om at skabe en service der gør det nemmere, hurtigere og billigere at være selvstændig. Og som selvfølgelig også deler overskydende arbejde, henviser kunder de ikke selv kan servicere til andre netværksmedlemmer, og låner hinandens hjælp og spidskompetencer – uden i øvrigt at tjene penge på hinandens arbejde.